Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.

Konferens

Nästa konferens är Bredbandsbåten 2016 - 4-5 oktober

Riksdagsfråga om stadsnätens roll

Läs hela frågan och ministerns svar.

OECD: Kommuner bakom bredbandssuccé

En färsk rapport från OECD lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.

Digitaliseringen avgör förtroendet för offentlig välfärd

Hotet om stora kostnadsökningar på grund av den demografiska utvecklingen har hängt över välfärden i ett par decennier, men blir extra påträngande under de närmaste åren. Mot det står bilden av välfärdstjänster som med hjälp av smarta digitala hjälpmedel åstadkommer både kvalitetslyft och väsentligt lägre kostnader, skriver nationalekonomen Stefan Fölster i en debattartikel och hänvisar till Stadsnätsföreningens rapport om fördelarna med digitala tjänster inom äldrevården.

SKL: Så ökar vi takten i digitaliseringsarbetet

SKL lyfter digitaliseringsfrågan i debattartikel.

Pressmeddelanden

Göteborg och Malmö bäst i bredbandsbranschen

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens utsågs Malmö Stad till Årets stadsnät. Frida Patriksson, GothNet, Göteborgs Stad mottog priset Årets stadsnätsentreprenör.

17

MAR

Sundbyberg toppar bredbandsrankning

Sundbyberg hamnar för sjätte året i rad på första plats när det gäller snabbt bredband. I Sundbyberg var anslutningsgraden bland hushållen 94 procent. Lägst var tillgången i Hörby, med endast 3 procent. Riksgenomsnittet var 61 procent. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

16

MAR

Rekordstort intresse för bredbandskonferens i Halmstad

Svenska Stadsnätsföreningens Årskonferens, som arrangeras i Halmstad 15-17 mars, väntas slå deltagarrekord. De senaste årens ökande intresse för bredbands- och digitaliseringsfrågor är en av förklaringarna bakom det stora intresset.

26

FEB

LÄS MER

Nytt från Retriever

Laddar Rss

LÄS MER

Branschnyheter

IP-ONLY levererar framtidssäkrat kommunikationsnät till vårdsektorn

IP-Only blir ny leverantör för det så kallade Sjunet, ett nationellt kommunikationsnät för sammankoppling av alla aktörer inom vård- och omsorg i Sverige. Avtalet omfattar alla landsting, kommuner, privata vårdgivare och apotek etc som har behov av att säkert kunna överföra känslig information om exempelvis patientjournaler, röntgenbilder, e- recept med mera. Avtalet som benämns Datakommunikation 2014 är ett ramavtal med ca 730 avropsberättigade parter (kommuner, landsting, relaterade organisationer) för att ge ytterligare möjligheter till en digitaliserad välfärd. Avtalet tecknas idag mellan IP-Only och SKL Kommentus Inköpscentral.

23

MAJ

Regeringen utreder styrningen av digitala tjänster

Regeringen gav den 19 maj Hans-Eric Holmqvist i uppdrag att leda utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning”. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

20

MAJ

SKL: Så ökar vi takten i digitaliseringsarbetet

SKL lyfter digitaliseringsfrågan i debattartikel.

19

MAJ

LÄS MER

      

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastrutkur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

 

Annonser: