Kurs: Robust fiber för besiktningsmän

Vill du kunna besikta enligt de SKA-krav som finns i anvisningar Robust fiber. Gå kursen Robust fiber för besiktningsmän och bli godkänd och registrerad besiktningsman för Robust fiber. Nu finns det nya tillfällen i april och maj! I Stockholm och i Malmö!

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Nu erbjuds kurser i Robust fiber för besiktningsmän. Fokus ligger på de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

 

Gå Kurs, nya tillfällen!

Robust fiber för besiktningsmän:

18 april - Stockholm

26 april - Stockholm

17 maj -  Stockholm.

30 maj - Malmö

 

Länk till anmälan och mer information finns här

Gå Kurs! Två nya tillfällen!

    
Robust fiber för besiktningsmän

26 april  och 17 maj
i Stockholm.
Anmälan och mer
information finns här.