Digitaliseringskommissionen

Stadsnätsföreningen är signatärer till Digitaliseringskommissionen.

Digitaliseringskommissionens uppdrag är att verka för att det it-politiska målet uppnås, dvs att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Detta ska ske med hänsyn till det huvudsakliga ansvar som respektive myndighet och departement inom Regeringskansliet har för att vidta och följa upp åtgärder kopplade till målet för it-politiken.

Under 2016 har Digitaliseringskommissionen regeringens uppdrag att arbeta med kunskapsuppbyggnad om digitaliseringens effekter på samhället och individen. Utgångspunkten är att sammanställa kunskap och analys som identifierar nytta, värde och utmaningar i dag och i framtiden.

Kunskapsuppbyggnaden kommer att ske inom följande temaområden:

  • digital analytics
  • det sociala kontraktet
  • vuxnas livslånga lärande
  • hållbart klimat och incitament för hållbarhet
  • bilder av det digitala samhället – scenarios

Kommissionen ska lämna ett slutbetänkande senast den 31 december 2016.

Läs mer

 

Länk till rapporten, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden,

 

Länk till Digitaliseringskommissionens webbplats.

 

 

  

Stadsnätsföreningen är signatärer

Svenska Stadsnätsföreningen är signatärer av den digitala agendan och vill medverka till att nå den digitala agendans IT-politiska mål att: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Tillgången till IT-infrastruktur och bredband har som den digitala agendan konstaterar en avgörande betydelse för möjligheten att driva och utveckla företag i alla delar av landet, och bidrar till att stärka den regionala och lokala konkurrenskraften. Stadsnäten äger nästan hälften av dagens fiberinfrastruktur och Stadsnätsföreningen vill belysa att stadsnäten har en viktig roll att fylla för att nå regeringens mål och de mål som finns i den digitala agendan.

Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll är att stadsnäten är en del av marknaden och att de ska samverka, bidra till att konkurrensen upprätthålls, tydliggöra affärsmodeller som gynnar utvecklingen, följa och möjliggöra en teknisk utveckling och investera i infrastruktur såväl i glesbygd som i tätort. Stadsnätsföreningen vill förse stadsnäten med information och kunskap som innebär att kommunpolitiker, tjänstemän, beställare kan få mer insikt om bredbandets betydelse för regionen och kommunen. Stadsnätsföreningens signatärskapsdeklaration utgår från den digitala agendans fyra strategiska områden som är i behov av insatser: lätt och säkert att använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur och IT:s roll för samhällsutvecklingen.

Läs vår signatärdeklaration (2012)