Lagar och föreskrifter

Utbyggnadslagen

Ny lag från 1 juli 2016: Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Föreskriften Driftsäkerhet

Vad handlar driftsäkerhetsföreskriften om?

Lagen om Elektronisk kommunikation (LEK)

Lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK) reglerar användningen av telenät och radio som kommunikationsmedel. LEK trädde i kraft 25 juli 2003 och ersatte då Radiolagen och Telelagen.