Styrelsen

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden och ska tillse att Stadsnätsföreningen Servicebolagets organisation är ändamålsenlig. Styrelsen ska också besluta i Bolagets långsiktiga och strategiska frågor. Styrelsen i Stadsnätsföreningens Servicebolag och styrelsen i Svenska Stadsnätsföreningen ideell förening är identiska, och att gemensamma styrelsemöten äger rum samt att separata styrelseprotokoll upprättas för bolaget och förenings styrelsemöten.

   

 

 

Jörgen Svärdh
Ordförande

Utsikt Bredband AB
Box 1500
581 15 Linköping
Tel: +46 (0)13 20 92 49
Mobil: +46 (0)70 369 92 49
jorgen.svardh@utsikt.se

Mats Berggren
Vice ordförande

Umeå Energi UmeNet AB
Box 224
901 05 Umeå
Tel: +46 (0)90 16 58 03
Mobil: +46 (0)70 518 71 28
mats.berggren@umeaenergi.se

   
   
   

Staffan Ingvarsson
Ledamot

Stokab AB
Box 6813
113 53 Stockholm
Tel: +46 (0)8 508 30 200
staffan.ingvarsson@stokab.se

Eva-Marie Marklund
Ledamot

Region Västerbotten
Box 443
901 09 UMEÅ
Mobil: +46 (0)70 585 05 76
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se

   
   
   

Heléne Jakobsson
Ledamot

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
Box 7510
174 07 Sundbyberg
Tel: +46 (0)8 706 90 84
Mobil: +46 (0)70 549 86 60
helene.jakobsson@sundbybergsstadsnat.se

Sofia Söder
Ledamot

Göteborg Energi Gothnet AB
Box 53
401 20 GÖTEBORG
Tel: +46 (0)31 62 65 65
Mobil: +46 (0)70 762 65 65
sofia.soder@gothnet.se
   

 Suppleanter

   

Tomas Sundström
Suppleant

Lunet
Box 25
971 02 LULEÅ
Tel: +46 (0)920 23 61 10
Mobil: +46 (0)70 319 18 13
tomas.sundstrom@lunet.se

Maria Olsson
Suppleant

Övik Energi AB
Box 11
891 21 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: +46 (0)660 888 88
Mobil: +46 (0)70 340 02 48
maria.olsson@ovikenergi.se

   
   
   

Per Norrthon
Suppleant

IP-Only
Västra Järnvägsgatan 7
111 64 Stockholm
Mobil:+46 (0)73 121 22 22
per.norrthon@ip-only.se

Ulf Linderoth
Suppleant

Malmö Stad
Stadskontoret
205 80 Malmö
Tel:+46 (0)40 34 17 28 
Mobil: +46 (0)70 934 17 28
ulf.linderoth@malmo.se

   
   

Lekmannarevisorer

 
 

Tony Jonassen
Lekmannarevisor (sammankallande)

Norrtälje Energi AB
Box 216
726 23  NORRTÄLJE
Tel: +46 (0)176 718 00
Mobil: +46 (0)70 381 99 60
tony.j@etanetab.se

Eric Ericsson
Lekmannarevisor

Halmstad Stadsnät
Box 31
301 02 HALMSTAD
Tel: +46 (0)35 13 81 19
Mobil: +46 (0)70 632 69 92
eric@ericssons.eu