Almedalen

Vill du ha digitaliserings- och bredbandskompetens till din Almedalspanel?

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 190 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny, modern infrastruktur för bredband i Sverige.


Svenska Stadsnätsföreningen har drivit bredbands- och digitlaseringsfrågor under flera år. Föreningen genomför årligen mängder av undersökningar som tar tempen på den digitala utvecklingen i Sverige. Vi vet exempelvis:

• Hur långt landets kommuner kommit med arbetet kring smarta städer.
• Hur många svenskar som befinner sig i digitalt utanförskap.
• Hur vi säkrar våra nät mot framtidens utmaningar, som exempelvis en förändrad hotbild.
• Hur en kommun eller region på bästa sätt säkerställer invånarnas tillgång till tillräckligt snabbt bredband.

Under årets Almedalsvecka kommer Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen, att vara på plats. Om ni planerar att arrangera ett seminarium där ni efterfrågar kompetens inom bredbands- och digitaliseringsområdet är ni välkomna att höra av er till Louise Thorselius.