Pressmeddelanden

Kommentar: Sverige har fått en ny bredbandsstrategi

Sverige har fått en ny bredbandsstrategi som innehåller flera viktiga nyheter. Regeringen lovar bredband till alla senast 2025 och för att nå det målet tydliggörs att stadsnäten har en självklar och viktig roll på den svenska bredbandsmarknaden.

Ny studie:En miljon svenskar i digitalt utanförskap

Över en miljon svenskar befinner sig i dag i digitalt utanförskap, det vill säga har svårt att exempelvis uträtta ärenden digitalt hos myndigheter eller ta del av viktig samhällsinformation. Gruppen blir dessutom större för varje år, visar en ny studie från Svenska Stadsnätsföreningen.

Jörgen Svärdh ny ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen

Jörgen Svärdh, valdes på tisdagens extra årsmöte till ny ordförande för Svenska Stadsnätsföreningen. I samband med det extra årsmötet antogs också föreningens nya stadgar och vision vilket innebär att arbetet med att lyfta stadsnätens roll för samhällets fortsatta digitalisering växlas upp ytterligare.

DN DEBATT 11/8: De små kommunerna halkar efter

DN DEBATT 11/8: De små kommunerna halkar efter

Bredbandsenkäten 2016: Sveriges stadsnät bygger ut bredbandet

Minst hälften av landets kommuner uppger att stadsnäten kommer att bygga ut fiberbredbandet under de kommande två åren. De allra flesta ser dessutom bredbandet som samhällskritisk infrastruktur. Det visar Svenska Stadsnätsföreningens årliga bredbandsenkät.

Presskontakt

 

Mikael Ek, VD

Tel: 08-214 933

Mobil: 070-598 00 05

E-post: mikael.ek@ssnf.org

Twitter: @Ek_SSNf

 

Louise Thorselius,
Kommunikationsansvarig

Tel: 08-23 20 08

Mobil: 076-110 02 88

E-post: louise.thorselius@ssnf.org